Название видео-карты Иденти-фикатор устрой-ства Поддержка Nvidia Legacy (7148) Поддержка Nvidia Middle (9631) Поддержка последним NVIDIA (9755) Код: 1 - legacy 2 - middle 4 - new 3 - lm 6 - mn 7 - lmn
Только Lеgacy :
RIVA TNT 0x0020 #

1
RIVA TNT2/TNT2 Pro 0x0028 #

1
RIVA TNT2 Ultra 0x0029 #

1
Vanta/Vanta LT 0x002C #

1
RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro 0x002D #

1
Aladdin TNT2 0x00A0 #

1
GeForce 256 0x0100 #

1
GeForce DDR 0x0101 #

1
Quadro 0x0103 #

1
GeForce2 GTS/GeForce2 Pro 0x0150 #

1
GeForce2 Ti 0x0151 #

1
GeForce2 Ultra 0x0152 #

1
Quadro2 Pro 0x0153 #

1
GeForce 6200SE TurboCache(TM) 0x0162 #

1
Итого : 14


Не поддерживается New :
GeForce2 MX/MX 400 0x0110 + #
3
GeForce2 MX 100/200 0x0111 + #
3
GeForce2 Go 0x0112 + #
3
Quadro2 MXR/EX/Go 0x0113 + #
3
GeForce4 MX 460 0x0170 + #
3
GeForce4 MX 440 0x0171 + #
3
GeForce4 MX 420 0x0172 + #
3
GeForce4 MX 440-SE 0x0173 + #
3
GeForce4 440 Go 0x0174 + #
3
GeForce4 420 Go 0x0175 + #
3
GeForce4 420 Go 32M 0x0176 + #
3
GeForce4 460 Go 0x0177 + #
3
Quadro4 550 XGL 0x0178 + #
3
GeForce4 440 Go 64M 0x0179 + #
3
Quadro NVS 0x017A + #
3
Quadro4 500 GoGL 0x017C + #
3
GeForce4 410 Go 16M 0x017D + #
3
GeForce4 MX 440 with AGP8X 0x0181 + #
3
GeForce4 MX 440SE with AGP8X 0x0182 + #
3
GeForce4 MX 420 with AGP8X 0x0183 + #
3
GeForce4 MX 4000 0x0185 + #
3
Quadro4 580 XGL 0x0188 + #
3
Quadro NVS with AGP8X 0x018A + #
3
Quadro4 380 XGL 0x018B + #
3
Quadro NVS 50 PCI 0x018C + #
3
GeForce2 Integrated GPU 0x01A0 + #
3
GeForce4 MX Integrated GPU 0x01F0 + #
3
GeForce3 0x0200 + #
3
GeForce3 Ti 200 0x0201 + #
3
GeForce3 Ti 500 0x0202 + #
3
Quadro DCC 0x0203 + #
3
GeForce4 Ti 4600 0x0250 + #
3
GeForce4 Ti 4400 0x0251 + #
3
GeForce4 Ti 4200 0x0253 + #
3
Quadro4 900 XGL 0x0258 + #
3
Quadro4 750 XGL 0x0259 + #
3
Quadro4 700 XGL 0x025B + #
3
GeForce4 Ti 4800 0x0280 + #
3
GeForce4 Ti 4200 with AGP8X 0x0281 + #
3
GeForce4 Ti 4800 SE 0x0282 + #
3
GeForce4 4200 Go 0x0286 + #
3
Quadro4 980 XGL 0x0288 + #
3
Quadro4 780 XGL 0x0289 + #
3
Quadro4 700 GoGL 0x028C + #
3
Итого : 44


Поддерживается только New :
GeForce 6800 Ultra/GeForce 6800 0x00F0

+ 4
GeForce 6600 GT 0x00F1

+ 4
GeForce PCX 5300/Quadro FX 330 0x00FC + 4*(7*)
GeForce PCX 5300/Quadro FX 330 0x00FC

+ 4
GeForce 6700 XL 0x0147

+ 4
GeForce 6200 LE 0x0163

+ 4
GeForce 8800 GTX 0x0191

+ 4
GeForce 8800 GTS 0x0193

+ 4
Quadro FX 5600 0x019D

+ 4
Quadro FX 4600 0x019E

+ 4
GeForce 7300 SE 0x01D3

+ 4
Quadro NVS 110M/GeForce Go 7300 0x01D7

+ 4*(6*)
GeForce 6200 0x0221

+ 4
GeForce Go 6100 0x0247

+ 4
GeForce 7900 GS 0x0292

+ 4
GeForce 7950 GX2 0x0294

+ 4
GeForce 7300 GT 0x0393

+ 4
Quadro FX 560 0x039E

+ 4
Итого : 14


Не поддерживается Legacy :
GeForce 6800 XE 0x0043
+ # 6
GeForce 6800 XT 0x0044
+ # 6
GeForce 6800 GT 0x0046
+ # 6
GeForce 6800 GS 0x0047
+ + 6
GeForce 6800 XT 0x0048
+ + 6
GeForce 7800 GTX 0x0090
+ + 6
GeForce 7800 GTX 0x0091
+ + 6
GeForce 7800 GT 0x0092
+ + 6
GeForce 7800 GS 0x0093
+ + 6
GeForce Go 7800 0x0098
+ + 6
GeForce Go 7800 GTX 0x0099
+ + 6
Quadro FX 4500 0x009D
+ + 6
GeForce 6800 GS 0x00C0
+ + 6
GeForce 6800 XT 0x00C3
+ + 6
GeForce Go 6800 Ultra 0x00C9
+ + 6
GeForce 6600 LE 0x00F4
+ + 6
GeForce 7800 GS 0x00F5
+ + 6
GeForce 6800 GS 0x00F6
+ + 6
Quadro FX 4400 0x00F8
+ + 6*(7*)
GeForce 6600 LE 0x0142
+ + 6
GeForce 6600 VE 0x0143
+ + 6
GeForce Go 6600 GT 0x0149
+ + 6
Quadro NVS 440 0x014A
+ + 6
Quadro FX 550 0x014C
+ + 6
GeForce 6500 0x0160
+ + 6
Quadro NVS 285 0x0165
+ + 6
GeForce 7300 LE 0x01D1
+ + 6
Quadro NVS 110M / GeForce Go 7300 0x01D7
+ + 6** (7**)
GeForce Go 7400 0x01D8
+ + 6
Quadro NVS 110M 0x01DA
+ + 6
Quadro NVS 120M 0x01DB
+ + 6
Quadro FX 350M 0x01DC
+ + 6
Quadro FX 350 0x01DE
+ + 6
GeForce 7300 GS 0x01DF
+ + 6
GeForce 6800 XT 0x0218
+ + 6
GeForce 6150 0x0240
+ + 6
GeForce 6150 LE 0x0241
+ + 6
GeForce 6100 0x0242
+ + 6
GeForce 7900 GTX 0x0290
+ + 6
GeForce 7900 GT 0x0291
+ + 6
GeForce Go 7900 GS 0x0298
+ + 6
GeForce Go 7900 GTX 0x0299
+ + 6
Quadro FX 2500M 0x029A
+ + 6
Quadro FX 1500M 0x029B
+ + 6
Quadro FX 5500 0x029C
+ + 6
Quadro FX 3500 0x029D
+ + 6
Quadro FX 1500 0x029E
+ + 6
Quadro FX 4500 X2 0x029F
+ + 6
GeForce 7600 GS 0x02E1
+ + 6
GeForce 7600 GT 0x0391
+ + 6
GeForce 7600 GS 0x0392
+ + 6
GeForce Go 7600 0x0398
+ + 6
Quadro FX 560 0x039E
+ + 6
Итого : 53


Поддерживается всеми :
GeForce 6800 Ultra 0x0040 + + # 7
GeForce 6800 0x0041 + + # 7
GeForce 6800 GT 0x0045 + + # 7
Quadro FX 4000 0x004E + + + 7
GeForce 6800 0x00C1 + + + 7
GeForce 6800 LE 0x00C2 + + + 7
GeForce Go 6800 0x00C8 + + + 7
Quadro FX Go1400 0x00CC + + + 7
Quadro FX 3450/4000 SDI 0x00CD + + + 7
Quadro FX 1400 0x00CE + + + 7
GeForce 6800 Ultra/GeForce 6800 0x00F0 + + + 7*(1+6)
GeForce 6600/GeForce 6600 GT 0x00F1 + + + 7*(1+6)
GeForce 6600 0x00F2 + + + 7
GeForce 6200 0x00F3 + + + 7
Quadro FX 3400 0x00F8 + + + 7*(3+4)
GeForce 6800 Ultra 0x00F9 + + + 7
GeForce PCX 5750 0x00FA + + + 7
GeForce PCX 5900 0x00FB + + + 7
Quadro NVS 280 PCI-E/Quadro FX 330 0x00FD + + + 7
Quadro FX 1300 0x00FE + + + 7
GeForce PCX 4300 0x00FF + + + 7
GeForce 6600 GT 0x0140 + + + 7
GeForce 6600 0x0141 + + + 7
GeForce Go 6600 0x0144 + + + 7
GeForce 6610 XL 0x0145 + + + 7
GeForce Go 6600 TE/6200 TE 0x0146 + + + 7
GeForce Go 6600 0x0148 + + + 7
Quadro FX 540 0x014E + + + 7
GeForce 6200 0x014F + + + 7
GeForce 6200 TurboCache(TM) 0x0161 + + + 7
GeForce Go 6200 0x0164 + + + 7
GeForce Go 6250 0x0166 + + + 7
GeForce Go 6200 0x0167 + + + 7
GeForce Go 6250 0x0168 + + + 7
GeForce 6800 0x0211 + + + 7
GeForce 6800 LE 0x0212 + + + 7
GeForce 6800 GT 0x0215 + + + 7
GeForce FX 5800 Ultra 0x0301 + + + 7
GeForce FX 5800 0x0302 + + + 7
Quadro FX 2000 0x0308 + + + 7
Quadro FX 1000 0x0309 + + + 7
GeForce FX 5600 Ultra 0x0311 + + + 7
GeForce FX 5600 0x0312 + + + 7
GeForce FX 5600XT 0x0314 + + + 7
GeForce FX Go5600 0x031A + + + 7
GeForce FX Go5650 0x031B + + + 7
Quadro FX Go700 0x031C + + + 7
GeForce FX 5200 0x0320 + + + 7
GeForce FX 5200 Ultra 0x0321 + + + 7
GeForce FX 5200 0x0322 + + + 7
GeForce FX 5200LE 0x0323 + + + 7
GeForce FX Go5200 0x0324 + + + 7
GeForce FX Go5250 0x0325 + + + 7
GeForce FX 5500 0x0326 + + + 7
GeForce FX 5100 0x0327 + + + 7
GeForce FX Go5200 32M/64M 0x0328 + + + 7
Quadro NVS 55/280 PCI 0x032A + + + 7
Quadro FX 500/600 PCI 0x032B + + + 7
GeForce FX Go53xx 0x032C + + + 7
GeForce FX Go5100 0x032D + + + 7
GeForce FX 5900 Ultra 0x0330 + + + 7
GeForce FX 5900 0x0331 + + + 7
GeForce FX 5900XT 0x0332 + + + 7
GeForce FX 5950 Ultra 0x0333 + + + 7
GeForce FX 5900ZT 0x0334 + + + 7
Quadro FX 3000 0x0338 + + + 7
Quadro FX 700 0x033F + + + 7
GeForce FX 5700 Ultra 0x0341 + + + 7
GeForce FX 5700 0x0342 + + + 7
GeForce FX 5700LE 0x0343 + + + 7
GeForce FX 5700VE 0x0344 + + + 7
GeForce FX Go5700 0x0347 + + + 7
GeForce FX Go5700 0x0348 + + + 7
Quadro FX Go1000 0x034C + + + 7
Quadro FX 1100 0x034E + + + 7
Quadro FX 330/GeForce PCX 5300 0x00FC + + + 7*(3+4)
Итого : 76